Select Page

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CryptoNet BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CryptoNet BVBA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CryptoNet BVBA verstrekt. CryptoNet BVBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres

 

WAAROM CRYPTONET BVBA GEGEVENS NODIG HEEFT

CryptoNet BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen (per email) als u daar om verzoekt. Daarnaast kan CryptoNet BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG CRYPTONET BVBA GEGEVENS BEWAART

CryptoNet BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

CryptoNet BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GOOGLE ANALYTICS

CryptoNet BVBA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CryptoNet BVBA bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan CryptoNet BVBA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CryptoNet BVBA heeft hier geen invloed op.

CryptoNet BVBA heeft Google geen toestemming gegeven om via CryptoNet BVBA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cryptonet.be. CryptoNet BVBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

CryptoNet BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CryptoNet BVBA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CryptoNet BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CryptoNet BVBA op via info@cryptonet.be. https://www.cryptonet.be is een website van CryptoNet BVBA.